1990-2009: Det handler om dig

25. februar 2009


Personlig livsstil. Menneske frem for system. Barnet i centrum. Kundens behov. Det var blot nogle af de tendenser i slutningen af det 20. århundrede, hvor individet blev det centrale omdrejningspunkt for politik og samfundsliv. Det satte også sit præg på Lejerbo.


Lejlighedsvis, februar/marts 2009

Et nyt årtusinde var på vej. Faren for elektronisk kollaps på grund af gamle computere prægede samfundsdebatten, og flere steder stødte man på dommedagsprofeter, der forudsagde jordens undergang med det nye årtusindes komme.

Så galt stod det ikke til i Lejerbo. Fremtiden blev sat på dagsordenen, men med udgangspunkt i den enkelte beboers eget liv. I slutningen af halvfemserne blev en ny vision udformet med titlen ”Lejerbo skaber rum for liv”. Det handlede ikke længere kun om de fysiske rammer, men i lige så høj grad om muligheden for personlig udfoldelse og ideelle betingelser for et lokalt fællesskab i boligafdelingerne.

Personlig livsstil kom i centrum i halvfemserne. Lejerbo
forsøgte sig med byggeri af 20 økologiske boliger i andelssam-
fundet i Hjortshøj, hvor børnene bl.a. kan lege med høns og
geder. Der er også blevet plads til en øko-butik.

Foto: Kim Tverskov


Nye måder at bo på
Lejerbos administrerende direktør Palle Adamsen, der var byggechef i halvfemserne, husker særligt de mange forsøgsbyggerier, hvor nye måder at tænke det fysiske rum sammen med personlig livsstil blomstrede frem.

”Vi forsøgte med forskellige boformer og byggematerialer at give folk flere muligheder, der hvor de boede. En vis portion af vores nybyggeri skulle være forsøgsbyggeri, så vi hele tiden kunne være i front med udviklingen.”

Det blev bl.a. til etagehuse i træ i Herning, som var de første af deres art i Danmark. I Århus handlede det om økologisk byggeri, da 20 nye bo­liger blev bygget som en del af andelssamfundet Hjortshøj. Også mange seniorbofællesskaber så dagens lys i denne periode, hvor beboerne havde stor indflydelse på udformningen af byggeriet.

Historien udfordret
Lejerbos historiske udspring af lejerbevægelsen blev i 1994 genstand for en offentlig sag. Der skulle være vandtætte skodder imellem de to organisationer, så beboerne i Lejerbo kunne være sikre på, at deres penge blev brugt på deres egne boligorganisationer.

Efter nogle måneders mediestorm blev sagen afklaret, og Lejerbo kunne koncentrere sig om kerneopgaven, nemlig administrationen af de mange tusinde boliger.

Du kan blive medejer og ejer
Et nyt forsøg på at give danskerne lige præcist den bolig, som de selv vil have, resulterede i en ny type boliger: Medejerboliger. De blev bygget som en del af de mange nye boliger på Islands Brygge, og i dem har beboerne som medejere udvidede muligheder for at indrette boligerne, som de har lyst.

Udover medejerboliger blev lejertanken for alvor udfordret i det nye årtusinde, da Folketinget vedtog, at lejere skulle have mulighed for at købe deres almene bolig. Forventningen var et salg på 5.000 boliger, men i slutningen af 2007 var der ikke engang solgt 30. På trods af fiaskoen er forsøget med salg forlænget.

Mit Lejerbo
At historien med personlig livsstil og den enkeltes behov ikke er slut, viser et nyt tilbud, som Lejerbo lancerer i 2009. Under navnet ”Mit Lejerbo” får alle boligsøgende og beboere et personligt login på Lejerbos hjemmeside med nye muligheder for selvbetjening. Fremtiden fortsætter, hvor historien slap.


Af Terkel Kunding