Hvem bestemmer i Lejerbo?

4. september 2013

Det er meget enkelt. Det gør du. Lejerbo har nemlig beboerdemokrati. Og det betyder, at du som beboer er med til at bestemme i din boligafdeling.

Lejlighedsvis, august/september 2013

Beboerne og bestyrelsen bestemmer


På årlige afdelingsmøder for beboerne bestemmer I beboere, hvad der skal ske i jeres afdeling, hvad pengene skal bruges til, hvor ofte der skal gøres rent eller males i opgangene, om I skal have nye køkkener, om I vil tillade husdyr i jeres afdeling og meget andet.

I vælger også en bestyrelse, som sørger for at arbejde for afdelingen resten af året. Du kan også stille op og måske blive valgt ind i bestyrelsen, hvis du ønsker det.


De ansatte klarer det daglige


Der er mange daglige praktiske opgaver forbundet med at drive sådan en boligafdeling. Der skal opkræves husleje, udarbejdes regnskaber, sørges for til- og fraflytning, ordnes dryppende vandhaner, slås græs og meget mere. Det bliver for omfattende for jer beboere og bestyrelser at gøre det selv. Og det er så her Lejerbos ansatte – både de blå mænd ude i afdelingerne og dem på kontoret – kommer ind i billedet.

 

Bestyrelsen vælger

Det er jeres organisationsbestyrelse, som består af bestyrelsesmedlemmer fra jeres afdeling og bestyrelsesmedlemmer fra andre Lejerbo-afdelinger i området, der beslutter, at det er Lejerbo, der skal stå for administrationen og dermed alle de daglige praktiske gøremål. Det betaler I for gennem jeres husleje. Det hedder et administrationsbidragLejerbo er non-profit

Almene boliger er et non-profit koncept, som bare skal løbe rundt. Der er altså ingen udlejer, der skal tjene på det. Og jeres husleje består af de udgifter, der er i afdelingen til lån, renovation, ejendomsskatter, renoveringer, vedligeholdelse og administration.


Pilen peger på dig


Hvis du vil ændre noget i din boligafdeling, skal du altså starte med dig selv. Mød op til det årlige afdelingsbestyrelsesmøde for beboerne eller tag fat i din bestyrelse. På den måde kan du være med til at lave om på tingene.

Hvis du har mere konkrete spørgsmål om huslejen, en dryppende vandhane eller lignende, så kontakt din varmemester eller dit Lejerbo-kontor.


 


Tekst: Britt Rosenstand Hansen,  illustrationer: Jakob Bue