Dansk byggestil = gode boliger til hverdagen

2. december 2014

Tænker man på byggestilen i nogle af vores nabolande, giver det nemt billeder af røde svenske træhuse, sodsværtede engelske rækkehuse og tyske huse med murede stueetager og 1.sal i træ. Men kan man også tale om en særlig dansk byggestil? Arkitekt Kirstine Brøgger Jensen giver her sit bud på det særlige ved dansk arkitektur ikke mindst set fra en almen vinkel.


Lejlighedsvis, december 2014

”Det særlige ved boliger er, at det er noget af det mest private, man kan komme i tanke om, og samtidig er boliger i den grad noget, der knytter sig til den samfundsmæssige udvikling. Så samfundsudviklingen her i Danmark er afgørende for den måde, vi bygger boliger på og på selve byggestilen,” fortæller Kirstine Brøgger Jensen.

Lejlighedsvis december 2014

Murstensbyggeri med gode altaner, store græsarealer og saddeltage. Birkevænget i Nakskov
er et eksempel på godt og gedigent efterkrigsbyggeri.


Gedigent murstensbyggeri

”Som noget særligt vil jeg fremhæve årene fra mellemkrigstiden og frem til begyndelsen af den tidlige efterkrigstid. Her var der stort behov for gode, sunde boliger til almindelige mennesker, og det var netop den almene boligbevægelse, der stod bag udviklingen af disse boliger. På det tidspunkt var funktionalismen i højsædet. I Sydeuropa byggede man store, firkantede hvide byggerier. I Danmark kom det til at se anderledes ud. Vi byggede gedigent i mursten med almindelige saddeltage, gode altaner og store græsarealer.”

”Noget andet, der var særligt for byggerierne i Danmark, er størrelsen. Vi byggede på det tidspunkt i 3-4 etager og forholdsvis små boligafdelinger, der flettede sig sammen med den omkringliggende by og landskab. Hvis jeg skal komme med et par eksempler på det, så synes jeg, at Lejerbo-afdelingerne Bistruplund i Birkerød og Birkevænget i Nakskov er rigtig smukke byggerier. Også det allerførste Lejerbo byggede, nemlig Vintappervænget i Lyngby viser den der helt nøgterne arkitektur fra efterkrigsårene.”

Lejlighedsvis december 2014

Renovering af betonbyggeri hvor nutiden er flettet ind. Høj kvalitet uden store armbevægelser.
Gyldenrisparken på Amager er et af de betonbyggerier, der er blevet renoveret, så det møder
nutidens krav til boliger og arkitektur.


Betonbyggerierne renoveres
”I udlandet begyndte man hurtigt at bygge betonbyggerier. De kom først senere til Danmark, og allerede den gang var der en kritik af de store kranbyggerier, hvor nogen mente, at man byggede sjælen ud af bygningerne ved at bygge så ens til alle. Men omvendt så fik man jo i en fart bygget mange boliger til folk, der virkelig havde brug for det. Selvom de store betonbyggerier har fået meget kritik, så synes jeg, at når man renoverer dem, får flettet nutiden ind og ser potentialerne i byggerierne og får brugt dem, så bliver det rigtig godt. Her bliver jeg nødt til at pege på Gyldenrisparken på Amager som et godt eksempel. Det jeg især godt kan lide ved de almene boliger er, at arkitekturen ofte er af høj, men lidt underspillet kvalitet. Det er ikke store armbevægelser, men det er simpelthen grundlaget for folks hverdagsliv,” forklarer Kirstine.

Lejlighedsvis december 2014

Man tænker omgivelserne aktivt ind og arbejder med at skabe gode rammer for fælleskabet.
Kirstine Brøgger Jensen fremhæver ungdomsboligerne Lanternen i Hillerød for deres varierede
udtryk og fine sammenhæng med omgivelserne.


Natur og fællesskab
”I nutiden og ikke mindst efter krisen er der kommet en stor omhyggelighed med, at byggeri ikke bare skal se godt ud, men også skal fungere – både i forhold til økonomi, energi og hverdagsliv. Det kommer blandt andet til udtryk i vinderprojektet i konkurrencen om fremtidens bæredygtige almene boliger, hvor Lejerbo skal bygge familieboliger på Fyrværkerigrunden i Seest ved Kolding. Her arbejder man også med, at naturen og omgivelserne får en helt anden rolle i forhold til vores boliger end tidligere. Det kommer vi til at se meget mere af i fremtiden”, spår Kirstine.

”Ungdomsboligerne Lanternen i Hillerød er også et byggeri, som jeg gerne vil fremhæve. Selv om man har bygget stort og meget rationelt, prøver man at give det et mere varieret udtryk, og man arbejder meget med uderummet. Man sætter ikke bare en bygning et sted, men tænker omgivelserne aktivt ind. Og så arbejder man med at skabe de bedste rammer for fællesskabet beboerne i mellem”, slutter Kirstine.

Lejlighedsvis december 2014 Kirstine Brøgger Jensen er arkitekt og har en bachelorgrad i filosofi og pædagogik. Hun har tidligere været ansat hos Gehl Architects, i Københavns Kommune og været selvstændig. I øjeblikket arbejdet hun som Ph.d-studerende i et projekt under SBI, Rambøll og Lejerbo, der hedder ”Boligliv og hverdagsrum”. Projektet indebærer blandt andet, at Kirstine skal ud og bo i 3 forskellige almene boligtyper undervejs.
Kirstine har altid tegnet meget og interesseret sig for arkitektur og lavede som barn huse til sin søsters Barbiedukker. Hendes store interesse er humanistisk arkitektur – altså hvordan vi bruger arkitektur som mennesker.


Tekst: Tine Staun Petersen, foto: Jacob Nielsen og Lejerbos arkiv