Fælles - og alligevel noget særligt

2. december 2014

Kan vi både være en del af noget større, og samtidig være os selv, med vores egenart og særlige identitet? Nogen vil sikkert påstå, at en særlig identitet kræver individualisme og dermed ikke fællesskab. Andre vil måske sige, at jagten på fællesskabet er en søgen efter tryghed, der ikke levner plads til egen identitet.

Lejlighedsvis december 2014

Men dette nummer af Lejlighedsvis viser, at fællesskabet og det særlige bestemt ikke er hinandens modsætninger – tværtimod. Netop når vi er en del af et fællesskab, bliver vi også i stand til at se og påskønne det særlige og det individuelle. Og vi bliver i stand til at se det særlige i en større sammenhæng. Men det kræver, at vi tænker over det.

Mange tror, at de almene boliger er en stor, ensartet suppe. Intet kunne være mere forkert. Se på din egen boligafdeling, tænk over hvad der gør den til noget særligt. Er det arkitekturen, byggestilen, materialerne, beliggenhed eller slet og ret de gode naboer? Alt det, der kun findes præcis der, hvor du bor.

Samtidig med at det enkelte boligområde er noget helt særligt, så er det også en del af et fællesskab. Omkring de almene boliger i Lejerbo er der et større fællesskab, som rækker ud mod hele vores samfund. Vores boliger hviler på nogle søjler og værdier som solidaritet, demokrati, indflydelse og mangfoldighed. Værdier, der er nærmest universelle, men som samtidig giver alle et reelt rum for liv og rum for egen udfoldelse.

Med det perspektiv ønsker jeg dig god fornøjelse med dette nummer af Lejlighedsvis.


Af Palle Adamsen, Adm. direktør