Fritiden fylder og skal fyldes ud

8. juni 2015

Hvad bruger danskerne egentlig deres fritid på? Har børnefamilier så travlt, som det nogle gange lyder til i medierne? Og arbejder vi meget mere end tidligere? 


Lejlighedsvis, juni 2015

Det er nogle af de spørgsmål, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed Jens Bonke har kigget på. Og for at få svar har Jens brugt oplysninger fra tidsforbrugsundersøgelser udarbejdet af EU’s statistikkontor. Undersøgelserne blev gennemført i 1987, 2001 og i 2008/9, hvor 16.000 danskere har registreret deres tidsforbrug helt ned i 10-minutters intervaller hen over et eller to døgn. Desuden findes tal fra lignende undersøgelser før disse.

8 timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers fritid
Kort sagt er vores døgn opdelt i 3 dele: Søvn, arbejde og fritid. Og for mange er der en følelse af, at vi bruger langt mere end 8 timer dagligt på arbejdet, hvilket går ud over mængden af fritid. Men den tendens kan ikke rigtig spores i Jens Bonkes tal:

”Jeg har set på, hvor meget der bliver arbejdet om aftenen, når man ser bort fra skiftehold osv. Og det er faktisk ikke særligt udbredt. Det kan godt være, at man går ind og læser mail, men så er det formentligt lige så meget private mails som arbejdsmails, man tjekker. Det udelukker selvfølgelig ikke, at du tænker på din arbejdsgiver hele dagen og lader dig påvirke af det. Men så handler det mere om, hvordan du oplever, at du bruger din tid, og ikke hvordan du rent faktisk bruger den.”

Skemalagt fritid
Jens har også kigget på, hvor meget fritid, vi har. Og faktisk er vores mængde af fritid ret konstant over de sidste 45 år. Forskellen fra tidligere er det, man vælger at fylde sin fritid ud med, og at fritiden i højere grad end tidligere er planlagt, forklarer Jens Bonke:

Lejlighedsvis juni 2015
Jens Bonke, seniorforsker ved
Rockwool Fondens Forsknings-
enhed


Siden 1987 har Rockwool Fondens
Forskningsenhed undersøgt og
produceret publikationer om aktuelle
samfundsproblemer – især inden for
arbejdsmarkedsforhold og om
velfærdsstatens funktion, trusler og
legitimitet. Forskningsenheden er
uafhængig – også af Rockwool
Fonden, der dog støtter de enkelte
projekter økonomisk.
Læs mere på www.rff.dk”Ud fra mine tal kan jeg se, hvor mange aktiviteter, man er involveret i, når man har fri, og hvor mange skift der er, hvor man går fra det ene til det andet til det tredje. For det er i høj grad disse skift, der kan
være med til at få folk til at føle, at de har travlt. Jeg kan også se, at der ikke er forskel på, hvor meget du fylder i din fritid alt efter, om du har børn eller ej. Det ser ikke ud til, at dem der har børn skal nå mere inden for en given tid. Så det, der kunne give dig stress som børnefamilie, det ligger nok ikke så meget i de faktuelle ting; det må være noget oplevet og det, du føler, du skal.”

Men hvorfor føler vi så, at vi har fået mere travlt? Ifølge Jens Bonke har det ikke så meget at gøre med det reelle tidsforbrug, men mere hvilke krav vi har til vores fritid:

”Fritiden i dag er blevet meget mere struktureret. Jeg tror ikke, der har været nogen stor stigning i den organiserede sport, men i den uorganiserede har der, fx med løb og hvad folk ellers finder på. Og det kan sagtens være, at det giver et pres. I dag er et jo sådan, at hvis du så møder på arbejde mandag og siger, at du slet ikke har fået løbet i weekenden, så synes de andre næsten, det er underligt.”

Der skal også være tid til børnene
”Ser man på, hvor meget tid vi bruger sammen med vores børn, er den faktisk steget over i de sidste 10-15 år. Så det er ikke fordi børnene bliver forsømt for at få mere fritid. Men det kan selvfølgelig også give stress, hvis man bliver ved med at prioritere dem op, for så er de jo endnu en ting, man skal nå,” forklarer Jens.


Tekst: Lise Larsen Sodborg, illustration: Rikke Lyholmer