Kæledyr i Lejerbo

8. juni 2015

Næsten halvdelen af alle danskere holder kæledyr. Knap en halv million familier har hund, mens ca. 370.000 familier har kat. Hertil kommer selvfølgelig alt fra undulater, marsvin, heste til diverse krybdyr. Også blandt Lejerbos beboere er der mange dyrevenner. Men når man bor alment, er der regler for, hvor mange og hvilke dyr man må holde i sin bolig.


Lejlighedsvis, juni 2015Meget forskellige regler
Reglerne for dyrehold i Lejerbo er forskellige fra boligafdeling til boligafdeling. Nogle steder er kæledyr helt forbudt. Andre steder er de tilladt med visse restriktioner; nogle steder må man fx holde ét kæledyr, mens der andre steder kan være sat begrænsninger på fx hvor stor hunden må være. Og atter andre steder, nemlig hobbylandbrugene, er faktisk bygget til dyrehold.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du respekterer de regler, som afdelingen har. I yderste konsekvens kan du få opsagt dit lejemål, hvis du overtræder reglerne.

Lejlighedsvis juni 2015

Hvem bestemmer?
Det er beboerne i den enkelte afdeling, der på et afdelingsmøde bestemmer, hvordan reglerne skal være i netop deres afdeling. Du kan derfor være med til at påvirke, hvordan det skal være hos jer. Hvis du har forslag til nye regler i din afdeling, kan du stille forslag på afdelingsmødet. Snak med din bestyrelse om, hvordan du kan gribe det an.

Find en dyrevenlig afdeling
Hvis du vil vide, hvad reglerne er for husdyr i Lejerbos forskellige afdelinger, må du en tur på www.lejerbo.dk. Her skal du kigge på beskrivelsen af eller klausulerne på den enkelte afdeling.

Er du meget glad for dyr, er et af Lejerbos hobbylandbrug måske noget for dig. På www.lejerbo.dk kan du se, hvor i landet hobbylandbrugene ligger.

Lejlighedsvis juni 2015


Tekst: Tine Staun Petersen, illustration: Rikke Lyholmer, kilde: Danmarks Statistik, Lejerbo