Højesteret tillader salg af almene boliger

7. november 2007


Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om salg af almene boliger i Farum. Og i følge dommen er det ikke i strid med grundloven, at lejerne får lov til at købe deres boliger.


7. november 2007

Højesteret
Boligselskabernes Landsforening (BL) og boligorganisationen AAB har anlagt sag mod Socialministeriet og Furesø Kommune.

Kommunen og Ministeriet har nemlig godkendt, at 132 boliger i en af AABs afdelinger, kunne indgå i forsøgsordningen om salg af almene boliger. Dermed er der tale om tvangsmæssig afståelse af ejendom, som tilhører AAB og godkendelserne er derfor ugyldige, mener AAB og BL.

I dag afsagde Højesteret sin dom og den gav ikke BL og AAB medhold.

Det betyder …
Dommen stadfæster, at Socialministeren efter ansøgning fra en kommune kan godkende forsøg med salg af almene boliger til lejerne. Herefter skal en beslutning om salg alene godkendes af et flertal på den enkelte boligafdelings afdelingsmøde.

”Vi er kede af, at Højesteret ikke nåede til den samme juridiske vurdering, som vi hele tiden har anlagt. Vi har ment, at det var vigtigt at få afklaret de almene boligorganisationers ejendomsret til de almene boliger, men vi må nu konstatere, at vi ikke fik medhold i retten. Vi har nu dom for, at der kan ske salg uden om boligorganisationerne”, siger formand for Boligselskabernes Landsforening, Henning Kirk Christensen.

Han opfordrer alle parter til at vurdere, hvorvidt det faktisk i de konkrete sager er fornuftigt at fremme et salg, hvis det fører til en yderligere social opsplitning på boligmarkedet.


Af: Helle Sinding-Jensen, kommunikationschef i FSB

Læs også:
- Nu gælder det fremtidsrettede løsninger (Pressemeddelelse fra BL)
- Pressemeddelelse fra AAB
- BL's site om sagen og dommen