Lavere husleje er ikke nok

7. februar 2008


Det er godt at sætte huslejen ned, men ikke nok hvis man vil skabe attraktive boligområder. Det mener Lejerbo, der i stedet satser på en målrettet boligsocial indsats med succes bl.a. på Glasvej i København.


7. februar 2008


Ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) viser, at beboere i almene boliger er mere tilfredse med deres boligområde, når der er økonomisk støtte til at sætte huslejen ned og vedligeholde området.

Det er dog ikke godt nok på længere sigt, mener Lejerbo’s administrerende direktør, Palle Adamsen.

”Vi kan selvfølgelig her og nu hjælpe med bedre renovering og lavere husleje, men hvis vi på længere sigt virkelig vil sikre et mere trygt nærmiljø og give boligafdelingerne et bedre image, så skal vi forsøge at påvirke beboernes ansvarsfølelse og adfærd”, udtaler Palle Adamsen.

På bare et enkelt år blev forsikringsudgifterne i afdelingen på Glasvej halveret. Med en boligsocial medarbejder i spidsen gik afdelingen målrettet efter at påvirke forældre og børns adfærd. Det skete bl.a. ved, at varmemesteren tog børnene med til fodboldkamp, og at der blev etableret lektiecafe.

På baggrund af de erfaringer, har Lejerbo med tilskud fra Landsbyggefonden afsat 15 mio. kr. til projektet: ”Fra hærværk til netværk”. Projektet skal i 19 afdelinger i København være med til at øge beboernes evne til at bo alment.

”Der er ingen tabere i det her. Beboerne får et mere trygt og attraktivt lokalmiljø, og boligafdelingerne undgår bl.a. hærværk og kan derfor spare penge på vedligeholdelse,” slutter administrerende direktør i Lejerbo, Palle Adamsen.

Lejerbo har i mange år arbejdet med det boligsociale arbejde, og har over hele landet en lang række projekter kørende, der skal forbedre konkrete boligområder.


Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør i Lejerbo, Palle Adamsen, tlf.: 38 12 12 82