Regeringen indfører moms på viceværter

23. marts 2009


Skatteminister Kristian Jensen forsøger at smugle stor huslejestigning igennem, selv om det ikke er aftalt i regeringens forlig med Dansk Folkeparti om skattereformen. Formanden for Boligselskabernes Landsforening er rystet.


23. marts 2009

”Jeg er målløs. Det er et af de groveste forsøg på lovfusk, jeg nogensinde har set”.

Så barskt udtrykker formanden for Boligselskabernes Landsforening, Palle Adamsen, sig efter at BL har fået et lovudkast om moms på ejendomsadministration til høring.


Lovudkastet indfører ikke bare moms på ejendomsadministration, men også moms på viceværter, som er ansatte af boligorganisationerne.

Det er ikke en del af aftalen om Forårspakke 2. Her er kun indeholdt forslaget om moms på ejendomsadministration, og det betød i sig selv en huslejestigning på 5-600 kr. årligt i almene boliger. Konsekvensen af den særlige moms på viceværter vil være en ekstra huslejestigning i almene boliger på knap 1.000 kr. årligt eller en samlet stigning på omkring 1.500 kr. årligt.

”Det hænger overhovedet ikke sammen med de udgiftskonsekvenser, som skønnes i lovforslaget. Her har man skønnet, at moms på ejendomsadministration vil give 175 mill. kr. i ekstra provenu årligt, men det tal er i forvejen helt ved siden af virkeligheden.

Vi har fra BL´s side dokumenteret, at det reelle tal alene som følge af moms på ejendomsadministration overstiger 500 mill. kr. Ved også at pålægge moms på viceværter kommer den samlede regning langt op over 1 milliard kroner årligt.

Og det forsøger man stadig at sælge som en beskeden udgiftsforøgelse på 175 mill. kr årligt. Det er et helt utroligt forsøg på manipulation af Folketinget, som sker imod bedre vidende.

Skatteministeriet ved jo, hvor meget moms på viceværter vil betyde. Det har vi bl.a. ført en langstrakt retssag om, som vi vandt i Højesteret i maj 2008. Her tilkendegav Højesteret ganske klart, at der ikke er momspligt på boligorganisationernes ejendomsfunktionærer, og Skatteministeriet måtte bide i det sure æble.

Det er åbenbart det nederlag ved Højesteret, som Skatteminister Kristian Jensen nu forsøger at vende til en sejr ved at smugle moms på viceværter ind som om det var en del af aftalen om Forårspakke 2”, slutter Palle Adamsen.