Ingen alvorlige PCB-problemer i Lejerbo

12. oktober 201012. oktober 2010

I den seneste tid har Lejerbo testet for stoffet PCB i alle boliger bygget mellem 1950 og 1977 og som dermed er i risikogruppen for PCB. Og lykkeligvis er der ikke fundet forurening, der kræver akut indsats.

Få problemer, der skal løses
I fire afdelinger er der målt små værdier af PCB. Her skal man i fremtidige renoveringer arbejde en fjernelse af PCB ind i renoveringsplanerne. Desuden bliver samtlige beboere i de fire afdelinger indkaldt til et informationsmøde, hvor de får mere information om fundene og de fremtidige renoveringsplaner. 

Det er dog meget vigtigt at understrege, at der ikke er nogen fare ved at blive boende i boligerne i de fire afdelinger, da der er tale om så små forekomster af PCB, at det ikke på nogen måde udgør en sundhedsrisiko for beboerne.

Godt nyt for beboerne!
Forretningsfører og projektleder for PCB-undersøgelsen i Lejerbo, Kurt Kristensen, er naturligvis tilfreds. Ikke bare med de positive undersøgelsesresultater, men også med selve undersøgelsen:

”Det har været et stort arbejde at få foretaget de mange undersøgelser i vores boliger. Men af hensyn til vores beboeres sundhed følte vi, at det var det rigtige at gøre. Og nu, når vi står med det her gode resultat, er vi selvfølgelig både glade og lettede. Vores beboere kan være trygge ved, at de ikke er blevet udsat for sundhedsskadelige PCB-påvirkninger i deres hjem.”

Hvad er PCB?
PCB er en gruppe af stoffer, der tidligere blev anvendt i byggeriet i Danmark og som på sigt kan være skadeligt, hvis det findes i meget høje koncentrationer i vores boliger. Fra 1977 blev stoffet forbudt i Danmark, men man regner med, at 10 % af byggeriet fra perioden 1950-1977 indeholder PCB i større eller mindre mængder. 

Undersøgelsen i Lejerbo har omfattet 730 stikprøver i 125 afdelinger i hele landet, og er udført i samarbejde med firmaet Grontmij|Carl Bro.


Af Lise Larsen Sodborg

Artiklens emner

Byggeri, Renovering