Ministre på besøg i Lejerbo

11. oktober 201011. oktober 2010Hele tre ministre var fredag den 8. oktober på rundtur i bebyggelsen Den Grønne Trekant på Nørrebro; socialminister Benedikte Kiær, undervisningsminister Tina Nedergaard og beskæftigelsesminister Inger Støjberg gæstede boligområdet som led i et såkaldt vidensmøde om beskæftigelse. Mødet kan ses som en politisk opvarmningsøvelse til det boligforlig, der hastigt rykker nærmere.

Det var afdelingsformand Youssef Sam Senounou og boligsocial koordinator Mette Frances Johannesson, der viste rundt og fortalte om afdelingens nye beboerhus. Huset skal blandt andet lægge rum til en fremskudt beskæftigelsesindsats, lektiecafé, boldbur og meget andet. Blandt mødedeltagerne var også politikere og embedsmænd fra Københavns Kommune.
Af Tine Staun Petersen, foto: Tine Larsen

Artiklens emner

Boligpolitik, Boligsocial