Gyldenrisparken nomineret til international arkitekturpris

2. november 2012

Lejerbos afdeling, Gyldenrisparken på Amager ved København, er blevet nomineret til den store, internationale arkitekturpris, Mies van der Rohe-prisen 2013.

Gyldenrisparken har gennem de sidste år gennemført en stor boligsocial helhedsplan og renovering, der har givet afdelingen et enormt løft både fysisk og socialt.

Den nominerede renovering af de ca. 450 boliger er sket med Lejerbo som bygherre og er udført af et konsortium bestående af arkitekterne Witraz og Vandkunsten samt det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg.

Tillykke til Gyldenrisparken!