Milde gaver til Lejerbo fra Realdania

2. marts 2012

Realdania har ladet det regne med midler til fire Lejerbo-projekter. Det er sket i forbindelse med kampagnen Det Gode Boligliv, som støtter projekter, ”der udvikler og fornyer de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv”. Kampagnen løber over fem år og uddeler midler i to ansøgningsrunder. Den første runde er netop afsluttet, og den endte med mere end 1,1 mio. kr. i alt til Lejerbo.

De fire projekter fordeler sig med to projekter i udviklingskategorien til henholdsvis Fjordparken i Kolding og Islandsgården i København, og to projekter i kategorien ”Den vilde ide”. Her er det Brøndby Boligselskab, der har fået midler til at omdanne og indrette attraktive arealer med gode idræts- og aktivitetsmuligheder for børn og unge. Og så har boligafdelingen Bøgevænget i Brande fået mulighed for at realisere drømmene om at etablere en BMX-bane, keglebane, pavilloner, stisystem m.v. i deres fællesområder. Stort tillykke til alle de fire modtagere!

Læs mere på www.detgodeboligliv.dk. Her kan du også holde øje med, hvornår næste ansøgningsrunde kommer.

Bøgevænget i Brande er en af boligafdelinger, der har fået midler til at udføre
en 'vild ide'. I afdelingen skal udeområder som det på billeder opfriske med
keglebane, pavilloner, stisystemer og meget andet.