BoligJobordning genindført

5. juli 2013

Folketinget har den 27. juni genindført BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for en periode på to år. Det betyder, du i visse situationer kan trække arbejdslønnen fra i skat, når du laver forbedringer på din lejlighed.

BoligJobordningen er genindført for en to-årig periode

Står du og skal have lavet nyt køkken eller malet hele lejligheden? Så kan du måske overveje, om du kan trække håndværkernes arbejdsløn fra i skat. Folketinget har netop genindført BoligJobordningen, der åbner op for, at udgifter til arbejdsløn i forbindelse med istandsættelse af hjemmet kan trækkes fra i skat.

Det betyder, at hvis du eksempelvis bestiller malerarbejde, hvor malernes arbejdsløn udgør 15.000 kr. af den samlede regning, vil du med håndværkerfradraget spare ca. 5000 kr. i skat. Ordningen omfatter også lejeboliger, men her er det vigtigt at kende reglerne på området.

Ordningen giver nemlig kun fradragsmulighed i forbindelse med den individuelle råderet. Det betyder, at hvis du som privatperson beslutter dig for at få nyt køkken, er du omfattet af ordningen.

Er det derimod hele afdelingen, der i fællesskab beslutter at skifte køkkenerne ud og betale til det over huslejen via den kollektive råderet, kan der ikke opnås fradragsret. Du kan læse mere om den individuelle råderet her.

Pengene til arbejdet skal så at sige komme fra egen lomme. Dette udelukker imidlertid ikke, at du vil kunne få fradrag for arbejde under den individuelle råderet, selvom du efterfølgende vil kunne få godtgørelse for selvsamme omkostninger, hvis du efterfølgende fraflytter lejelmålet i afskrivningsperioden.

For at opfylde kriterierne for fradragsretten er det derudover at krav, at du bor i lejeligheden mens arbejdet står på. Ordningen kan derfor ikke bruges i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning.

Ordningen er genindført for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014. Har du fået lavet håndværkerarbejde i lejligheden i løbet af foråret er det værd at undersøge, om du er omfattet af ordningen.

Bemærk, at fordi ordningen netop er blevet genindført har Skat ikke endnu ikke et IT-system klar til indberetning. Senere indberetning vil dog ikke få indflydelse på fradraget.

Fakta:

  • Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person i husstanden over 18 år.
  • Du skal bo i lejligheden, det vil sige, at du ikke kan bruge ordningen til f.eks. istandsættelse ved fraflytning.
  • Det er en forudsætning, at fakturaen for arbejdet indeholder CVR-nummer, fakturanummer og en specifikation af, hvilken del af prisen, der er arbejdsløn.
  • Det er ikke alle typer arbejde, der gives fradrag for. Du kan se en udførlig liste på Skats hjemmeside.
  • I sidste ende er det Skats vurdering og afgørelse i hver enkelt sag, om kriterierne for fradragsordningen er opfyldt. Du kan læse mere om ordningen her.