Boligministeren købte håndvask til Sofiegården

26. juni 2014

almenindkoeb
By-, bolig-, og landdistriktsminister
Carsten Hansen
I mandags lagde by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen vejen forbi Lejerbo. Her stod han for at lave det første køb via den nye fælles almene boligportal, AlmenIndkøb. Ministeren sørgede simpelthen for, at en lejlighed i Sofiegården i Nyborg fik ny håndvask og spejl. Carsten Hansen har selv en fortid som varmemester i en boligafdeling på Fyn, så han var ikke bleg for at gå i gang med bestillingen.

almenindkoeb
Administrerende direktør i Lejerbo,
Palle Adamsen, introducerer
AlmenIndkøb
Ministerkøbet fandt sted for at markere, at AlmenIndkøb nu er i luften. Formålet med indkøbsportalen er dels at skaffe de lavest mulige priser, dels at gøre indkøb og ikke mindst udbud nemmest muligt for på den måde at holde driftsomkostningerne nede i de almene boliger.

Ministeren roste Lejerbo for at have taget initiativ til AlmenIndkøb og de øvrige boligselskaber for at have meldt sig til. Som han sag
almenindkoeb
Landsformand i Lejerbo Kenneth
Høfler holder tale til de fremmødte.
de, så er de 15 mia., de almene boligselskaber årligt bruger på indkøb, jo også en slags penge sidst på måneden. Så hvis det kan lade sig gøre at spare 10 – 12 % eller endnu mere, så er det rigtig store besparelser, der direkte kommer beboerne til gode.

Lejerbo har sammen med de eksterne partnere Procea og Publicure taget initiativ til AlmenIndkøb. På nuværende tidspunkt har en lang række boligorganisationer tilsluttet sig portalen, så ikke mindre end 260.000 almene boliger er med.