Vangkvarteret måler naboskabet

18. september 2015

De fysiske og boligsociale helhedsplaner giver resultater – det er nu blevet dokumenteret i den naboskabsundersøgelse, Vangkvarteret i Holbæk har fået lavet.

Vangkvarteret har gennem længere tid har haft et boligsocialt projekt tilknyttet og har desuden gennemgået en renovering. Med hjælp fra Udviklings- og byggeafdelingen har Vangkvartet foretaget en naboskabsundersøgelse, dels for at se om der er sket en ændring siden man målte første gang i 2010, dels for fortsat at kunne måle udviklingen i området. Undersøgelsens resultater peger klart på, at renovering og boligsocial indsats virker. Målingerne viser blandt andet, at fraflytningsprocenten er faldende, at trygheden er øget og at tilfredsheden blandt beboerne er øget. De viser også, at beboerne i stigende grad bruger fælles udendørs og indendørs faciliteter og at de i øget grad accepterer forskellighed naboerne i mellem.

Du finder rapporten om naboskabsundersøgelsen her

Vangkvarteret består af de to afdelinger Havevang/Agervang og Agervang/Engvang.