Initiativprisen 2015

29. januar 2015

Så er der igen mulighed for at vinde Lejerbos initiativpris og de mange rare penge. Førsteprisen er på ikke mindre end 25.000 kr., andenprisen på 15.000 kr. og en eventuel spirepris er på 10.000 kr.

Prisen gives til et initiativ, der allerede er i gang eller er afsluttet. I år kan prisen søges inden for et af disse tre kriterier:

  1. Nye måder at inddrage beboerne i bestyrelsesarbejdet på, fx gennem åbne møder, projektdeltagelse eller nye kommunikationsformer.

  2. En indsats for at udvikle og sætte videns- og færdighedsdeling i system inden for beboerdemokratiet, fx gennem alternative måder at oplære nye medlemmer af beboerdemokratiet, drive erfaringsudveksling eller formidling på.

  3. Initiativer, der på enestående vis styrker naboskabet i afdelingen eller området, for eksempel ved at beboerne lærer hinanden at kende og får fælles oplevelser.

 Initiativprisen Lejerbo 2014

Sådan søger du

Send en ansøgning til tib@lejerbo.dk senest den 10. marts 2015. Husk at fortælle hvilken af de tre kriterier, du søger indenfor.

Initiativprisen uddeles på Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde den 19. maj 2015.