Link til gode hjemmesider om energi og miljø

Danske love og bekendtgørelser:
https://www.retsinformation.dk/

Videncenter for byggeri og energi er på finansloven og hjemmesiden opdateres løbende i forhold til gældende lovgivning:
http://www.byggeriogenergi.dk/

Energistyrelsens hjemmeside behandler aktuelle emner om f.eks. energiaftalen.
http://www.ens.dk

Energitjenesten er et tiltag under foreningen VedvarendeEnergi og er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet. Energitjenestens fælles sekretariat ligger i Århus. Energitjenesten bliver finansieret af en bevilling fra Energifonden (administreres af Dansk Energi). Rådgivningen er rettet mod private, boligforeninger samt små og mellemstore virksomheder
http://www.energitjenesten.dk/

Alle boligforeninger andel, ejer og almene kan blive certificeret som Grøn bolig hos Energitjenesten. Læs mere om Grøn bolig ordningen hos Energitjenesten.
http://www.energitjenesten.dk/gron-bolig.html


 

Energi og miljønyt som RSS-feed