Bæredygtigt byggeri – DGNB-certificeret byggeri

Målgruppe
Kurset henvender sig til beboerdemokrater, der er interesserede i udviklingen af Lejerbos bæredygtige boliger, og til medlemmer af organisationsbestyrelser, hvor man står over for større renoveringer og/ eller byggerier og er interesseret i at høre mere om DGNB-certificering.

Indhold
Lejerbos hovedbestyrelse har vedtaget en vision om, at Lejerbos boliger skal være attraktive blandt andet ved at Lejerbo er førende inden for udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boligformer. Kurset er koncentreret om, hvordan organisationerne kan være med til at leve op til denne vision via DGNB-certificeret byggeri.

Kurset er et redskabskursus, der kommer omkring potentialerne ved et DGNB-certificeret byggeri, herunder eksempelvis energiforbrug og regnvandsopsamling.

Kurset inkluderer en studietur, der viser, hvordan bære- dygtigt byggeri konkret kan tage sig ud.

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, the og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere
En projektleder i Lejerbos udviklings- og byggeafdeling og en konsulent fra kursusafdelingen.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på siden "Praktisk information".


 

Varighed
FYRAFTENSKURSUS 

Tid og sted
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.
Kursus nr. 26