Boligjura

Målgruppe
Erfarne beboerdemokrater, primært medlemmer af organisationsbestyrelser.

Indhold

Det almene område er reguleret meget detaljeret i love og bekendtgørelser og helt nemt er det ikke at hitte rede i. Derfor har vi i Lejerbo specialiserede jurister, der hjælper os med at forstå og tolke, hvad de mange regler betyder for os i praksis. Som bestyrelsesmedlem har du altså ikke behov for selv at "kunne" loven. Alligevel kan det være rart at have det overordnede kendskab til, hvordan vi reguleres. På kurset får du et overordnet indblik i:

  • Love og bekendtgørelser på det almene område
  • Lejeretten, herunder ind - og fraflytninger
  • Ansvar og forsikringer
  • Husordenen, vedligeholdelsesreglement og råderetskataloger 

Undervisere
En jurist fra Lejerbos administration.

Kursusstedet

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldte til at gennemføre kurset.

 

Varighed
FYRAFTENSKURSUS
Tid og sted
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.
Kursus nr. 31