Bygherre

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer i organisationer, der enten er i gang med eller planlægger nybyggeri eller store renoveringer. Holder vi kurset lokalt i en organisation vil det give mening, at også den relevante afdelingsbestyrelse deltager.

Indhold
I og med, at organisationsbestyrelsen er den formelle juridiske ejer af alle organisationens afdelinger, har organisationsbestyrelsen bygherreopgaven i forbindelse med nybyggeri og store renoveringer. Det kan være en stor opgave og på kurset kommer vi omkring:

  • Overblik over beslutnings - og byggeprocessen
  • Hvem har indflydelse på hvad?
  • Hvordan og hvornår er afdelingsbestyrelsen involveret?
  • Ansvarspådragelse og bestyrelsesforsikring
  • Hvornår fanger bordet?
  • Økonomi i et byggeprojekt
  • Beboerkommunikation
  • Håndtering af byggefejl

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 - 17.00 og middag ca. kl. 18.30.
 
Undervisere
En konsulent eller projektleder fra Lejerbos udviklings og byggeafdeling.

Kursusstedet

Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldte til at gennemføre kurset.

 

Varighed
Tid og sted
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.
Kursus nr. 33