Modul 4 - Fremlæggelse af økonomi på afdelingsmødet

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har mod på selv at fremlægge budget og regnskab på et afdelingsmøde. Det er en forudsætning, at man har deltaget på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab, Modul 2, Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan
mm. og Modul 3, Budgetopfølgning eller har en viden svarende til indholdet på de tre kurser.

Indhold

  • De formelle krav til udarbejdelse, uddeling, præsentation og vedtagelse af regnskab og budget på afdelingsmødet
  • Håndtering af spørgsmål og kommentarer til budgettet på mødet
  • Øvelser i præsentation
  • Evt. præsentation af værktøj til på egen hånd at ’lege’ med budgettet

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, the og kage kl. 16.30 - 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere

Medlem af hovedbestyrelsen Bjarne S. Hansen og kursuskonsulent Anna Sellebjerg Møller.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af din afdelings konto 119. Læs mere på siden "praktisk information" 

Varighed
FYRAFTENSKURSUS 

Tid og sted
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldte til at gennemføre kurset.
Kursus nr. 24