De nye - Nogle gange svære - Naboer

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer fra afdelinger, hvor der er udfordringer med integration og sameksistens med grupper af beboere, primært af anden etnisk oprindelse end dansk.

Indhold
Gennem de sidste mange år har vi i Danmark og de almene boligafdelinger modtaget borgere fra hele verden. Mange glider uden problemer ind i dansk hverdag og livet i en almen boligafdeling. Andre har sværere ved at finde sig til rette, kender ikke baggrunden for det almene og kan på forskellig vis give anledning til misforståelser og dårlige oplevelser for de øvrige lejere i boligafdelingen.

Hvordan møder man bedst sine nye (eller ’gamle’) lejere og hjælper dem godt til rette? Hvordan kan man gøre beboerdemokratiet tilgængeligt for disse lejere? Er der noget, man med fordel kan være særligt opmærksom på i forskellige kulturer? Hvor kan man få hjælp, og hvad kan man forvente, at kommunen håndterer?

Kurset arrangerer vi i samarbejde med medarbejdere fra den lokale kommune og andre lokale videnspersoner. Vi lover ingen lette løsninger, men redskaber og viden, der forhåbentlig kan løse eller lette nogle af udfordringerne.

Mad og drikke
Der serveres velkomstkaffe, te og kage kl. 16.30 – 17.00 og middag ca. kl. 18.30.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig – om muligt i samarbejde med kommunal medarbejder fra det område, hvor vi holder kurset.

Kursusstedet
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted når vi har et tilstrækkeligt antal tilmeldte til at gennemføre kurset.

 

 

Varighed
Tid og sted
Der er endnu ikke fastsat en dato eller lokation for dette kursus, men kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.
Kursus nr. 32