Skræddersyede kurser

Målgruppe
Afdeling eller organisation, der enten har behov for specifik viden om et bestemt emne, eller hvor rejseomkostningerne gør, at det er billigere at få kursusafdelingen til at rykke ud end at sende mange deltagere til et kursus i den anden ende af landet.

Eksempler på skræddersyede kurser/kursusforløb

  • Visionsseminar for organisationer
  • Uddannelse af miljøambassadører
  • Kompetenceudvikling for frivillige
  • Kommunikation med beboere
  • Budget og regnskab i flere varianter
  • Hjemmesidekurser
  • Temadag om udearealer

Tid og sted
Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan være enten i et festlokale i en afdeling eller på et kursuscenter nær jer. Omfanget af kurset aftales også individuelt.

Mad og drikke
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for det hele – eller om I selv vil tage jer fx af fortæring og udsendelse af invitation.

Undervisere
Efter aftale – det kan være interne eller eksterne undervisere.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler opgaverne. Vær dog opmærksomme på, at I som udgangspunkt skal betale for mindst 20 deltagere, uanset deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen for konkret tilbud.

Kursusstederne
Hvis I ønsker at holde kurset på et kursuscenter eller lignende, har vi kendskab til mange gode steder.

 

Varighed

FYRAFTENSKURSER

DAGSKURSER

FREDAG - LØRDAGSKURSUS

Tid og sted

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan være enten i et festlokale i en afdeling eller på et kursuscenter nær jer. Omfanget af kurset aftales også individuelt.