Mere fokus på boligområdet

10. april 2009


Formanden for Boligselskabernes Landsforening, Palle Adamsen, hilser Karen Ellemann velkommen som ny indenrigs- og socialminister.


10. april 2009

Samtidig glæder han sig over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ved ministerrokaden har benyttet lejligheden til at splitte det meget omfangsrige Velfærdsministerium op. 

”Det er ganske vist stort set kun ligestillingsområdet, som er løftet ud af ministeriet, så tilbage er for Karen Ellemann at tage vare på indenrigs-, social og boligområdet, men alt andet lige giver det ministeren relativt mere overskud til at kere sig om boligområdet, end det var muligt for hendes forgænger i embedet. Det kan vi kun glæde os over i Boligselskabernes Landsforening, for der er nok at tage fat på, når det drejer sig om at sikre almindelige mennesker en god bolig til en fornuftig pris,” siger Palle Adamsen, der ser frem til samarbejdet med den ny minister.

”Vi i den almene boligsektor håber på en god og konstruktiv dialog med Karen Ellemann, og vi noterer os med glæde, at hun har en praktisk baggrund i det kommunale arbejde, og det tror vi på vil være en stor fordel i forhold til at finde holdbare og pragmatiske løsninger på eksempelvis problemer med udsatte boligområder. Desuden kan det kun være en fordel, at ministeren som opstillet i Brøndby-kredsen har sit politiske bagland på den københavnske vestegn, hvor den almene sektor spiller en stor rolle.” 

Artiklens emner

BL, Boligpolitik

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside