Aktivitetspuljen igen åben for ansøgninger

12. februar 2010


Hovedbestyrelsen har besluttet, at der igen i 2010 skal være en aktivitetspulje på i alt 1 mio. kr., hvoraf Lejerbos afdelinger kan få økonomisk tilskud til lokale arrangementer.


12. februar 2010På samme måde som sidste år uddeles i 2010 en pulje penge til aktiviteter i Lejerbos afdelinger. Der skal være tale om arrangementer, som kan være med til at skabe øget trivsel og rum for liv i boligområderne. Der vil derfor ikke kunne gives tilskud til afdelingernes almindelige drift, løn til ansat personale eller til større fortæring.

Beløb
Tilskuddenes størrelse afhænger af afdelingernes størrelse og fremgår af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er 1. april 2010

Det er afdelingsbestyrelsen, der kan søge om tilskud på afdelingens vegne. Der er lavet et særligt ansøgningsskema, der kan hentes her.

Tilskuddet udbetales i løbet af maj måned 2010.

Ansøgningsskemaet sendes i udfyldt stand til Lejerbo, direktionssekretær Inge Burmeister, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby.

Alle rubrikker i ansøgningsskemaet skal udfyldes og skemaet skal underskrives af formanden for afdelingsbestyrelsen.

Tildelingskriterier
Puljen gives til ansøgerne i den rækkefølge de modtages (først til mølle).

Tilbagemelding
Vi skal have en tilbagemelding med dokumentation for tilskuddets anvendelse, senest udgangen af 2010. Bliver arrangementet eller aktiviteten ikke afholdt i 2010, skal tilskuddet returneres.

Vi håber, de nye aktivitetsmidler kan være med til at skabe endnu mere rum for liv i rigtig mange Lejerbo afdelinger rundt om i landet.

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside