Boligorganisationer i Aalborg indgår strategisk samarbejde

21. juni 2010


Himmerland Boligforening og Lejerbo Aalborg indgår aftale om et tættere samarbejde på en række strategiske områder. Målet er at stå stærkere til de kommende års udfordringer på boligmarkedet.


21. juni 2010

Det er bl.a. de gode erfaringer fra det boligsociale projekt 9220, som har været medvirkende til, at der nu er indgået en egentlig samarbejdsaftale.

”Igennem projekt 9220 har vi bl.a. samarbejdet om videreuddannelse af vores ejendomsfunktionærer. Erfaringerne har vist, at der er et potentiale i at samarbejde tættere fx i udviklingen af beboerdemokratiet og vores medarbejderes kompetencer”, udtaler Peter Anker, der er formand for Himmerland Boligforening.

Den nye aftale har også til formål at stille de to boligorganisationer bedre i samarbejdet med Aalborg Kommune.

”Det forekom naturligt, at vi skulle indgå i et tættere samarbejde, da det er noget, som kommunen lægger vægt på i deres udbygningsplaner. Det er vigtigt for os at være en attraktiv samarbejdspartner, når vi kigger på de kommende års udfordringer på boligmarkedet”, udtaler Kenneth Høfler, der er formand for Lejerbo Aalborg.

Selvom samarbejdet intensiveres på en række områder, er der ingen aktuelle planer om at fusionere eller sammenlægge de to administrationer.

”Det er vigtigt for os at slå fast, at det udelukkende handler om et strategisk samarbejde for at dygtiggøre os på en række væsentlige områder. Vi er stadig to forskellige boligorganisationer med hver vores profil”, slutter Peter Anker fra Himmerland Boligforening.

Aftalen træder officielt i kraft pr. 1. juli 2010.


FAKTA:

Himmerland Boligforening administrerer 5.300 lejemål. Læs mere på www.abhim.dk
Yderligere kontakt: Formand Peter Anker: 25 57 73 66 og direktør Ole Nielsen: 40 73 25 09.

Lejerbo Aalborg administrerer 1.390 lejemål. Læs mere på org851.lejerbo.dk og www.lejerbo.dk
Yderligere kontakt: Formand Kenneth Høfler: 98 13 78 35 og forretningsfører Helge Larsen: 38 12 14 63.

Projekt 9220 er navnet på et boligsocialt projekt, der handler om at bo i bydelen 9220 Aalborg Øst. Læs mere på www.9220.dk

Artiklens emner

Boligmarked

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside