Bestyrelseskonferencen: Forandring fryder

30. maj 2012

Og i hvert fald er forandringerne ikke til at komme udenom. Derfor satte deltagerne på årets bestyrelseskonference fokus på de forandringer, der fylder for Lejerbos bestyrelsesmedlemmer.

Fif til at tackle udfordringerne
Som altid blev dagen indledt med en frisk morgensang, inden dagens første oplægsholder gik på talerstolen. Det var Carina Seifert fra BL, der
kunne præsentere deltagerne for en helt dugfrisk undersøgelse af beboerdemokratiets vilkår og udfordringer. Rækken af nye udfordringer havde hun samlet i tre hovedgrupper: Nye opgaver, flere opgaver og mere strategisk tænkning, som hun foldede ud i løbet af oplægget.

Bestyrelseskonference 2012

Carina kunne desuden fortælle, at BL havde nedsat en tænketank, der havde til opgave at ”finde nye metoder til styrkelse af beboerdemokratiet, samt til fortsat rekruttering og opkvalificering af medlemmer til at deltage i beboerdemokratiet.” Det var blevet til en stribe anbefalinger, som deltagerne kunne tage med sig hjem.

Se Carinas oplæg her

Lejerbo-forandringer
Palle Adamsen stod for det næste oplæg om nogle af de forandringer, der er helt aktuelle lige netop for Lejerbos bestyrelser. Han blev hjulpet godt på vej af Susanne Frelsvig fra Lejerbos kursusafdeling, Ulrik Steen Jensen fra udviklings- og byggeafdelingen og Michael Keis, forretningsfører i Næstved. De tre kunne fortælle om og give konkrete eksempler på arbejdet med målsætninger, energiområdet og it-projektet SAM_BO. Ikke mindst energiområdet og SAM_BO gav anledning til spørgsmål fra salen. Der var ikke tid til at svare på så mange af dem, men oplægsholderne lovede, at der vil blive mange andre anledninger til at diskutere disse emner.

Se Palles oplæg her

Bestyrelseskonference 2012

Bestyrelseskonference 2012

Bestyrelseskonference 2012

Bestyrelseskonference 2012

Bryd med vanerne
Skal man ændre på noget, der virker? JA, siger vanebryder og forandringsekspert Torben Wiese. For ellers bliver vi overhalet af alle de forandringer, der konstant optræder i vores liv. Med masser af humor, fysiske øvelser og stor entusiasme fik Torben deltagerne til at se på deres egne vaner og muligheder. Og forhåbentlig fik han også inspireret bestyrelsesmedlemmerne til at gå hjem og gøre tingene bare en smule anderledes.

Læs mere om Torben og vanebrydermulighederne på www.brydvanen.dk  eller www.habitmanager.dk

Bestyrelseskonference 2012

Bestyrelseskonference 2012 

Tekst: Tine Staun Petersen
Foto: Lise Larsen Sodborg

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside