Landsrepræsentantskabsmøde i Lejerbo 2015

19. maj 2015

19. maj 2015 mødtes Lejerbos landsrepræsentantskab til årets landsrepræsentantskabsmøde i Århus. Her bød landsformand Kenneth Høfler velkommen til de i alt 142 fremmødte landsrepræsentantskabsmedlemmer.

Herefter blev der aflagt beretninger. Først fra landsformand Kenneth Høfler, der gennemgik Lejerbo-året 2014. Herunder udfordringerne med halvårsregnskab og budget, der blev behandlet i 2015-udvalget og de problemer december måneds brand i domicilet i Valby medførte. I sin beretning afslørede Kenneth Høfler desuden, at han ikke genopstiller til posten som landsformand, når han næste gang er på valg i 2016. Der lød derfor en opfordring fra landsformanden til at tænke over, hvordan den nye landsformand skal vælges. Her pointerede han, at en ny formand ikke nødvendigvis skal vælges blandt hovedbestyrelsens medlemmer, men kan komme fra hele landsrepræsentantskabet.

landsrepræsentantskabsmøde 2015
Landsformand Kenneth Høfler på talerstolen.
Efter landsformandens beretning fortsatte mødet med mindre beretninger fra hovedbestyrelsens udvalg.

Først Gunnar Sørensen, Lejerbo Frederiksberg, formand for demokratiudvalget, der gennemgik udvalgets arbejde med at modernisere landsrepræsentantskabsmødets form. Noget der fx har resulteret i disse små beretninger.

Dernæst Bent Jacobsen, Lejerbo Kolding, med en beretning fra IT-udvalget, der har arbejdet med at prioritere blandt de mange it-opgaver, blandt andet har udvalget truffet beslutning om, at adgangen til enkelte bilag ikke prioriteres, da det vil være en meget dyr løsning i forhold til den forventede brug af muligheden.

Næste beretning var fra Bjarne S. Hansen, Lejerbo Høje-Taastrup, om arbejdet i Kursusudvalget i 2014. I udvalget har man arbejdet med at lave et tidssvarende og relevant kursusudbud for Lejerbos beboerdemokrater. Dette arbejde har resulteret i et større antal planlagte og gennemførte kurser end i 2013. Ud over kursuskatalogets udbud er der også gennemført lokale, specialoprettede kurser.

landsrepræsentantskabsmøde 2015
Adm. direktør Palle Adamsen aflægger beretning.
Her efter var det Børge Olsen, Lejerbo Skørping, der indtog scenen med sin beretning fra elev-udvalget. Han kunne berette om et arbejde med at skaffe flere elevpladser – i alt 14 organisationer skal nu have eller har allerede ejendomsserviceteknikerelever og der er skabt i alt 20 elevpladser i Lejerbo. 

Næste mand på talerstolen var administrerende direktør i Lejerbo, Palle Adamsen, der forsikrede om, at administrationen godt ved, hvor der har været problemer det sidste år, men at han stadig mener, at Lejerbo er et stærkt boligselskab og at der bliver taget hånd om de problemer frem over.

Sidste beretning kom fra direktør Ulrik Steen Jensen, der talte fortsatte direktionens beretning med en gennemgang af 3 særlige fokusområder: nybyggeri, hvor der lige nu er 600 boliger under opførelse og yderligere 900 boliger på vej. Dernæst udlejning, hvor 262 boliger stod tommer pr. 1/1 2014, men hvor en stærk indsats af boligrådgivere over hele landet har bragt antallet ned på110 boliger. Sidste punkt i direktørens beretning var service, hvor der bliver arbejdet ud fra den servicepolitik, der i 2014 blev defineret i Lejerbo.

Talerstolen blev derefter åbnet for kommentarer, hvilket medførte en livlig debat om bl.a. regnskaber, rapportering til beboerdemokratiet og it-systemer samt en mere grundlæggende debat om ansvar og forpligtelser i både bygge- og renoveringsopgaver.

Beretningerne blev herefter godkendt.

Næste punkt var direktør Henrik Rickens gennemgang af regnskabet 2014. Her var der en enkelt kommentar fra salen, hvorefter regnskabet blev godkendt.

Dernæst en gennemgang af budgettet for 2015, der efter en enkelt kommentar blev taget til efterretning.

Herefter fulgte en afstemning om et forslag fremsat af Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab. Dette forslag blev dog ikke godkendt.
landsrepræsentantskabsmøde 2015
Der var god stemning på årets landsrepræsentantskabsmøde i Lejerbo.

Næste punkt var valg af næstformænd, hvor både Gunnar Sørensen blev genvalgt øst for Storebælt og Lars Bak ligeledes blev genvalgt vest for Storebælt. Også de to hovedbestyrelsesmedlemmer i valgkreds1, Bjarne S. Hansen og Jan Hyttel blev genvalgt.

I valgkreds 2 blev Erik Fallesen og Helle Worm ligeledes genvalgt, mens der i valgkreds 3 også var genvalg til Bent Jacobsen.

I valgkreds 1 blev Poul Erik Traulsen, Brøndby, og Jørgen Knudsen, Rødovre, genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant. I valgkreds 2 stod valget mellem Finn Holten, Køge Bugt, Bent Kunding, Faxe, og Roy E. W. Stange, Næstved. Her blev Finn Holten valgt som 1. suppleant, mens Roy E. W. Stange blev 2. suppleant. I denne valgkreds var der den særlige omstændighed, at 1. suppleanten, Finn Holten, går direkte ind i hovedbestyrelsen, da Anny Borch Jensen udtræder af hovedbestyrelsen før sin valgperiodes udløb umiddelbart efter landsrepræsentantskabsmødet.

Endelig skulle der vælges suppleanter i valgkreds 3, hvor Harald Søndergaard, Tinglev, Ronny Thomsen, Hadsund, og Johannes Clausen Friis, Skjern, var på valg. Her blev Ronny Thomsen valgt som 1. suppleant, mens Harald Søndergaard blev 2. suppleant.

Til sidst blev Ernst & Young genvalgt som revisorer inden direktør Ulrik Steen Jensen orienterede om et kommende salg af Lejerbos regionskontor i Aalborg.

Som afslutning uddelte landsformanden årets initiativpris.

Se flere fotos fra årets landsrepræsentantskabsmøde på Facebook

landsrepræsentantskabsmøde 2015
Også i pauserne gik snakken.

landsrepræsentantskabsmøde 2015
142 landsrepræsentantskabsmedlemmer var mødt op i Aarhus.


Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside