Markvandring bliver til Afdelingstjek

30. marts 2015

På efterårets valgkredsmøde i København rejste flere deltagere et problem af sproglig karakter: De mente, at udtrykket ”markvandring” i bedste fald var misvisende, i værste fald uforståeligt. Dette opråb greb hovedbestyrelsen, der udskrev en konkurrence om at finde på et mere dækkende ord.

Det nye begreb er nu fundet, og markvandringer vil fremover komme til at hedde ”Afdelingstjek”.

Vindere af konkurrencen blev Tage Laursen, Lone Bach og Jesper Graakjær Nielsen, der dog ikke kom op med det nye begreb men med forslag, der endte med at inspirere hovedbestyrelsen til udtrykket Afdelingstjek. Der er en præmie på vej til vinderne.

Afdelingstjek vil fremover komme til at dække alt det, som ordet markvandring hidtil har dækket. Det vil sige, den årlige gennemgang af bygninger og udearealer i afdelingen.

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside