Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde 2016

25. maj 2016

På Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde den 19. maj skulle der vælges ny landsformand, idet Kenneth Høfler allerede sidste år meddelte, at han ikke genopstillede til posten.

På forhånd havde fire kandidater, der alle er medlem af hovedbestyrelsen, givet udtryk for at de stillede op. I første runde af valget fordelte de fire kandidaters stemmer sig sådan:

  • Bent Jacobsen 67 stemmer
  • Børge Olsen  21 stemmer
  • Gunnar Sørensen  53 stemmer
  • Lars Bak  15 stemmer

I anden og afgørende runde løb Bent Jacobsen af med sejren med 93 stemmer mod Gunnar Sørensens 63 stemmer. Bent Jacobsen er altså Lejerbos nye landsformand.


Ny hovedbestyrelse

På landsrepræsentantskabsmøde var der også valg en række øvrige bestyrelsesposter i Lejerbos hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Bent Jacobsen fra Lejerbo Kolding (formand), Gunnar Sørensen fra Lejerbo Frederiksberg (næstformand øst), Lars Bak fra Lejerbo Randers (næstformand vest), Erik Gemmer fra Lejerbo Hvidovre, Finn Holten fra Lejerbo Køge Bugt, Erik Fallesen fra Lejerbo Holbæk, Helle Worm fra Lejerbo Slangerup, Bente Castenschiold fra Lejerbo Trehøje, Anne Sakariassen fra Boligselskabet Holstebro, Bjarne S. Hansen fra Lejerbo Høje Taastrup, Børge Olsen fra Lejerbo Skørping, Poul Erik Traulsen fra Lejerbo Brøndby, Jan Hyttel fra Lejerbo København, Bent Nielsen (medarbejderrepræsentant) og Hanne Køhlert (medarbejderrepræsentant).

kommunikation@lejerbo.dk


Suppleanterne

Der skulle også vælges nye suppleanter til hovedbestyrelsen.

I valgkreds 1 blev Jørgen Knudsen fra Lejerbo Rødovre valgt som 1. suppleant og  Bernd Kjelland fra Lejerbo København blev 2. suppleant.

I valgkreds 2 blev Roy Stange fra Lejerbo Næstved 1. suppleant, og Finn Madsen fra Lejerbo Odsherred blev 2. suppleant.

I valgkreds 3 blev Inge Køster fra Lejerbo Aarhus 1. suppleant, og Ronny Thomsen fra Lejerbo Hadsund blev 2. suppleant.

 

Årets beretninger
Årets landsrepræsentantskabsmøde var velbesøgt: Ikke mindre end 158 ud af de 174 stemmeberettigede deltog i mødet, der vanen tro fik John Refsgaard fra Lejerbo Vejle og Lejerbo København som dirigent.

Landsformand Kenneth Høfler indledte med at give sin beretning for 2015. Da det var Kenneths sidste beretning som landsformand, valgte han også at sætte perspektiv på hele sin tid som landsformand. Han gav skulderklap til organisationerne for det store arbejde, de lægger i at uddanne og udvikle bestyrelserne. Han opfordrede også til at holde fast i fællesskabet i Lejerbo, og til at Lejerbo fortsat skal være et boligselskab, der tør udvikle sig.

kommunikation@lejerbo.dk

Administrerende direktør Palle Adamsen koncentrerede sin beretning om Lejerbos byggevirksomhed, som han også fik sat i forhold til de aktuelle samfundsmæssige strukturer og tendenser.

Direktør Ulrik Steen Jensen satte i sin beretning fokus på servicen til beboere og beboerdemokrater.

I år var der spørgsmål og kommentarer fra Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab, som spurgte til en plan for at afhjælpe de udsættelser der kan komme som følge af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Han roste Lejerbos byggeafdeling for håndteringen af problemerne med MgO-plader og endelig spurgte han, om der er planer for en samlet opskrivningsløsning, hvor de boligsøgende får adgang til samtlige almene boliger på et enkelt opnoteringsgebyr. Til det sidste kunne Palle Adamsen fortælle, at der ikke er planer om at lave én samlet opskrivningsløsning for hele landet. Men Lejerbo Aarhus og Lejerbo Aalborg er med i de lokale fælles opnoteringer i disse to kommuner.

Sheku Amadu Jalloh fra Lejerbo København bragte flygtningeproblematikken på banen ved at bruge sin egen historie som eksempel.

Endelig rejste Jannie Thorving Hansen fra Haslev Boligforening spørgsmålet om antallet af kvinder i Lejerbos hovedbestyrelse.

 

Godkendelse af regnskabet
Direktør Henrik Ricken fremlagde derefter regnskabet for 2015. Regnskabet viser et overskud på 4,9 mio. kr. Resultatet er kommet af et driftsoverskud på 7,5 mio. kr. og ekstraordinære poster på -2,6 mio. kr. De ekstraordinære poster dækker blandt andet over feriepengeforpligtelse og driftstabslån.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet, og herefter gennemgik Henrik budgettet for 2016.


Ingen initiativpris
De tidligere år har det været Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde, som har været rammen omkring uddelingen af årets initiativpris. I år havde hovedbestyrelsen dog besluttet, at der ikke skulle uddeles nogen pris. I sin begrundelse sagde Kenneth Høfler, at der dels ikke var kommet ret mange ansøgninger i år, dels har de ikke holdt sig inden for prisens rammer, der jo siger, at prisen kan søges for et initiativ, der allerede er i gang eller er afsluttet; at prisen er Lejerbos pris og derfor skal gives til Lejerbo-folk; og endelig at prisen skal søges inden for et af de tre kriterier.

Kenneth opfordrede dog til, at man ude i organisationerne er opmærksomme på at få sendt gode ansøgninger ind til næste år, så vi kan få uddelt priserne igen.

 

Få RSS-nyheder

Find din lokale hjemmeside