Bestyrelsens værktøjskasse

Denne værktøjskasse er samlet af Lejerbos kursusudvalg til brug for arbejdet i en afdelingsbestyrelse. 

Teksten i materialet kan normalt bruges frit (med kildeangivelse ved brug af større tekstdele), mens der er copyright på illustrationer, tegninger o. lign.

Præsentation af Lejerbo
Som beboerdemokrat kan du komme ud for at skulle præsentere Lejerbo overfor mulige samarbejdspartnere, kommuner osv.

Derfor har vi lavet en PowerPoint-præsentation med medfølgende manuskript. Præsentationen består af en lille vejledning samt en PowerPoint-fil og kan frit downloades og bruges til din næste præsentation: 

PowerPoint-præsentation af Lejerbo 
Vejledning til PowerPoint om Lejerbo

Afdelingsbestyrelsernes værktøjskasse 

Kort om afdelingsbestyrelsen

Kort om afdelingsbestyrelsen (e-magasin)                       

Kort om afdelingsbestyrelsen (pdf)


Forretningsorden

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen (e-magasin)  

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen (pdf)


Årsplan BL

Årsplan (fra BL) (e-magasin)                                                 

Årsplan (fra BL) (pdf) 


 Hvem bestemmer hvad?

Hvem bestemmer hvad? (fra BL) (e-magasin)                         

Hvem bestemmer hvad? (fra BL) (pdf)


Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen (fra BL)(e-magasin)                

Ny i afdelingsbestyrelsen (fra BL) (pdf)


 Håndbog for beboervalgte

Håndbog for beboerdemokrater og ansatte(e-magasin)

Lejerbos håndbog for beboerdemokrater og ansatte(pdf)


Læsevejledning   

Hvad skal der stå i en husorden (e-magasin)                               

Hvad skal der stå i en husorden (pdf)


Læsevejledning   

Standardhusorden (e-magasin)                                                    

Standardhusorden (doc)


Læsevejledning  

Læsevejledning til afdelingsbudget e-magasin)                       

Læsevejledning til afdelingsbudget (pdf)


 Husdyrhold

Husdyrhold i almene boliger (e-magasin)                  

Husdyrhold i almene boliger (pdf)


Regler for adgang til bolig

Reglerne for adgang til folks boliger (fra KAB) (e-magasin)

Reglerne for adgang til folks boliger (fra KAB)(pdf)


Beboerklagenævn

Beboerklagenævn (fra BL) (e-magasin)                                  

Beboerklagenævn (fra BL) (pdf)


At bo i almen bolig

At bo i en almen bolig (intro-pjece fra BL) (e-magasin)       

At bo i en almen bolig (intro-pjece fra BL) (pdf)


Medbestemmelse i afdelingen

Medbestemmelse i din afdeling - intro beboere (e-magasin)

Medbestemmelse i din afdeling - intro til beboere (pdf)


Indboforsikring

Pjece om indboforsikring (e-magasin)                                       

Pjece om indboforsikring (pdf)


 Målsætninger

Visioner og målsætninger for organisationer og afdelinger (pdf)     

Målsætninger - eksempler fra tre Lejerbo afdelinger (pdf)


kurser-bestyrelser

Kompetence- og uddannelsesplan for bestyrelsen (word)

Kompetence og uddannelsesplan - eksempel (word)


Skabelon: Dagsorden til bestyrelsesmøder (pdf)

Skabelon: Dagsorden til bestyrelsesmøder (word)


Skabelon: Referat af bestyrelsesmøder (pdf) 

Skabelon: Referat af bestyrelsesmøder (word)