Lejerbos handicap- og tilgængelighedspolitik

En af Lejerbos fremmeste opgaver er ”at sikre boliger til alle – svage som stærke grupper.” Derfor vil Lejerbo medvirke til at sikre tilgængelighed for de fysisk handicappede.

Tilgængelighed i boligerne
Lejerbo skal sikre, at tilgængelighedsaspekter indgår i bestyrelsernes beslutningsgrundlag ved nybyg, renoveringer og planlægning af udearealer.

Tilgængelighedsaspekter kan være:

 • adgang til at komme rundt i boligen
 • adgang til boligens faciliteter
 • adgangsveje til boligen
 • adgang til fællesfaciliteter  

Tilgængelighed i boligsøgningsprocessen

 • Lejerbo skal sikre, at hjemmesiden og andre IT-løsninger er tilgængelige for folk med nedsatte funktionsevner.
 • Lejerbo skal sikre, at alle boliger, som er handicapegnede, registreres på eksisterende og kommende portaler og vores hjemmeside.
 • Lejerbo skal sikre, at vores boligrådgivere kan give kompetent rådgivning om handicapboliger og andre boliger, der er egnede til handicappede, såsom stuelejligheder.

Tilgængelighed og ansatte
Handicap- og tilgængelighedspolitikken omfatter også ansatte, der rammes af et handicap. De skal behandles værdigt og professionelt, og Lejerbo skal være opdateret om alle relevante regelsæt på området. 


Idé katalog

Afdelingsbestyrelsen kan gøre meget, både i det store og i det små, i forhold til Handicap- og tilgængelighedspolitikken.

Afdelingsbestyrelsen er det første led til at opfange behov for justeringer i forhold til de mennesker der bor i afdelingen. Det kan være de helt små ting, der kan gøre en forskel. Ændringer i fliselægning, gøre stier lidt bredere og etablering af små ramper strategiske steder samt reservation af velbeliggende P-pladser til handicappede. Andre ændringer er af en sådan karakter, at det er i forbindelse med større renoveringer de kommer på tale, f.eks. etablering af elevator eller nyindretning af badeværelser.

Nedenstående indeholder lidt af begge dele til, hvad man kan gøre i forhold til de enkelte dele af handicap- og tilgængelighedspolitikken.

Udover de konkrete fysiske tiltag kan man højne antallet af handicapboliger. Det kan gøres ved, i samarbejde med den lokale kommune, at bygge specialboliger til handicappede. Der er også den mulighed at man, i samarbejde med kommunen, tager særligt handicapegnede boliger ud af den sædvanlige anvisning. Det kan f.eks. være en bolig der er ombygget af kommunen til en gangbesværet beboer, som man reserverer til andre med samme behov.

Adgang til at komme rundt i boligerne:

 • Mindstekrav til dørbredder skal være 90 cm
 • Undgå dørtrin 
 • Niveaufri adgang til altan

Adgang til boligens faciliteter:

 • Niveaufri adgang til badeværelset 
 • Rumindretning på badeværelset, så at der er vendeplads til rollator/kørestol. 110 cm i diameter

Adgangsveje til boligen

 • Niveaufri adgang til trappeopgang 
 • Etablering af elevator 
 • Niveaufri adgang fra trappe til bolig 
 • Etablering af mindre ramper ved hoveddøre og niveauforskelle. 
 • Regulering (hævning) af flisebelægning ved indgangsdøre  
Adgang til fællesfaciliteter
 • Niveaufri adgang til kælderfaciliteter 
 • Etablering af elevator til kælder 
 • Niveaufri adgang til fritliggende fælleshuse 
 • Adgangsveje til udendørs faciliteter som legeplads, boldbaner skal max have et fald på 5 promille pr. m. Alternativt plateauer undervejs. 
 • Undgå trapper 
 • Stibredder bør ikke være smallere end 1,5 m, så kørestole/rollatorer kan mødes 
 • Overvej nøje afskærmningen mellem faste belægninger og plantearealer 
 • Etablering af velbeliggende Handicap P-pladser 
 • Faciliteter til handicapredskaber på fællesarealer i form af parkeringsmuligheder for rollatorer og kørestole. Eventuelt i skure i umiddelbar nærhed af indgangsdør. 
 • El- tilslutning i fælles adgangsarealer