Fraflytnings- og indflytningsanalyse

Fraflytnings- og indflytningsanalyserne giver indsigt i lejernes overvejelser, både når det kommer til valg af bolig og bevæggrunde for at flytte fra boligen. Analysen tydeliggør beboernes præferencer for den enkelte afdeling, hvilket betyder, at indsatsen for at gøre afdelingen endnu mere attraktiv bliver relevant og målrettet.

Analysen er baseret på spørgeskemaundersøgelser, som bliver realiseret og analyseret af Lejerbo´s udviklingskonsulent. Spørgeskemaundersøgelsen foretages over 6-9 måneder. Resultaterne bliver præsenteret for afdelingsbestyrelsen af udviklingskonsulenten. Ved samme lejlighed diskuteres konkrete forslag til forbedringer.


Fordele

  • Indsigt i hvorfor lejerne flytter
  • Forebyg ledige lejligheder
  • Værktøj til målrettet indsats
Anbefalinger
Ideel til afdelinger, som ønsker at forebygge faldende ventelister samt høje fraflytnings procenter.