Fremtidssikring


Fremtidssikringen er et redskab, der giver overblik og grundlag for at kunne træffe de rette beslutninger om nuværende og fremtidige udfordringer for afdelingen.

Rapporten består af:

  • Bygningsscreening
  • Beboerundersøgelse
  • Nøgletal fra afdelingens regnskab
  • Statistiske nøgletal fra Danmarks Statistik
  • Fremtidens bolig tendenser
  • Samlet analyse af boligafdelingens fremtid
  • Anbefalinger til tiltag

Kombinationen af et grundigt tjek af afdelingen sammenholdt med beboernes oplevelse af at bo i afdelingen, giver et idegrundlag til, hvordan afdelingens boliger også i fremtiden er attraktive for kommende lejere.


Fordele

  • 360 graders vurdering af afdelingen
  • Bliv rustet til fremtidens udfordringer
  • Beboerne bliver hørt

Anbefalinger
Afdelingen bør som minimum have 20 lejemål. Ved mindre end 20 lejemål anbefales en Udvidet Bygningsscreening.