Kurser

Katalogkurser:

Vi tilbyder hvert år ca. 25 kurser rundt omkring i landet i emner som: ’Introduktion til det beboerdemokratiske arbejde’, ’Budget og regnskab’ og ’Husorden’. Her er både fyraftensmøder og weekendkurser. Katalogkurserne giver deltagerne mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med beboerdemokrater fra andre afdelinger – og andre dele af landet.

Skræddersyede kurser:
Har en organisation eller afdeling behov for kursus i et særligt emne, eller ønsker man at holde rejseudgifterne nede, kan man bestille et skræddersyet kursus hos kursusafdelingen. Det kan være en introaften for nye beboerdemokrater i lokalområdet – eller en længere proces, hvor vi arbejder med visioner og målsætninger.

Endelig er der også mulighed for at rekvirere forløb til bestyrelser i udsatte afdelinger, hvor der er helhedsplaner.


Se mere på http://www.lejerbo.dk/da/bestyrelse/kurser


Fordele

  • Dygtigere beboerdemokrater
  • Mulighed for at netværke og erfaringsudveksle
  • Skræddersyet hjælp til konkrete udfordringer

Anbefalinger
Tag kontakt til kursusafdelingen og få en snak om, hvad jeres udfordringer er.

Kontakt
Kursusleder
Susanne Frelsvig
sfr@lejerbo.dk  
Tlf. 30 84 52 98

Kontakt