Naboskabsundersøgelsen

Naboskabsundersøgelsen stiller skarpt på de boligsociale udfordringer i afdelingen. Beboere, bestyrelse samt varmemestre bliver interviewet om de sociale forhold i afdelingen. Samlet danner alle disse input et nuanceret billede af afdelingens naboskab.

Undersøgelsen omfatter bla. områder som:

  • Kriminalitet og hærværk samt tryghed
  • Ansvarsfølelse og beboerdemokrati
  • Integration i lokalområdet
  • Tilfredshed med det fysiske miljø


Resultaterne bliver præsenteret for afdelingsbestyrelsen af udviklingskonsulenten. Ved samme lejlighed diskuteres konkrete forslag til forbedringer.
Se mere om naboskabsundersøgelser på www.naboskabet.dk


Fordele

  • Forebyg boligsociale problemer
  • Målret den sociale indsats
  • Beboerne bliver hørt

Anbefalinger
Anbefales til afdelinger med begyndende boligsociale problemer