Brandtiltag i Lejerbo


STB i Lejerbo
STB står for Sikre Trygge Boliger og er en arbejdsgruppe for driftschefer i Lejerbo og på tværs af den almene boligbranche.

Arbejdsgruppen arbejder for at sikre trygge bolig ved at arbejde for:

  • Den bedst mulige uddannelse og kurser om brand til Lejerbos personale
  • Samarbejde med andre førende ekspert i forhold til brand og andre trygheds skabende initiativer
  • Dele viden om brand og brandbekæmpelse

Vil du vide mere om STBs arbejde, er du velkommen til at kontakte driftschef, Preben Boe Hansen, på PBH@lejerbo.dk