Ejendomsforvaltningen og afdelingen


I et samarbejde mellem ejendomsforvaltningen og afdelingen kan der køres forskellige tiltag fx:

  • kampagne for ordensregler
  • systematisk kontrol af at ting er i orden
  • forbedret renholdelse
  • indsats for at fjerne brandbare materialer
  • sørge for at fjerne ting som kan bruges som værktøj i forbindelse med uønsket adfærd (fx indbrud)
  • garantere hurtig graffitifjernelse
  • udføre kontrol af, at der kun er legale biler, knallerter og cykler i bebyggelsen
  • informere om støtte for voldsramte kvinder
  • opsige husstande, der er involveret i grov gentagen uønsket adfærd