Udvidet bygningsscreening

Den udvidede bygningsscreening skaber et overblik over de fysiske udfordringer som afdelingen står overfor. Et godt overblik sammenholdt med tegningsforslag til relevante forbedringer betyder, at der er stillet skarpt på, hvor der skal sættes ind for at gøre afdelingen endnu mere attraktiv.

Rapporten har fokus på:

  • Udearealer, legeplads og fælles opholdsarealer 
  • Tilgængelighed
  • Klimaskærm
  • Boligen indvendigt
  • Energi og Miljø
  • Forbedringsforslag inkl. tegningsbilag

Fordele

  • Overblik over fysiske udfordringer
  • Tegningsforslag
  • Fremadrettet fokus

Anbefalinger
Et fint alternativ til fremtidssikringen, hvis afdelingen har få lejemål.

Kontakt
Byggekoordinator
Charlotte T. Jacobsen
ctj@lejerbo.dk  
Tlf. 38 12 12 59

Kontakt