Partnerskabsaftale skal give praktikpladser

27. september 2013

Manglende praktikpladser i byggeriet er et stort problem for både de unge og for erhvervslivet, der på sigt kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Derfor har Lejerbo indgået en aftale med EUC Sjælland om praktikpladser i byggeriet.

Rent praktisk medfører aftalen, at Lejerbos bygge- og udviklingsafdeling oplyser praktikcentret på EUC Sjælland om byggerier, hvor der kan skabes praktikpladser og formidle samarbejdet mellem praktikcentret og vores entreprenører. EUC Sjælland vil deltage i byggemøde (efter afholdt licitation) for at få kontakt til entreprenøren, og efter det første møde, vil EUC Sjælland køre forløbet omkring praktikpladserne direkte med entreprenøren.

Selvom det er EUC Sjælland, der har indgået partnerskabsaftalen, vil den rumme praktikpladser og byggerier over hele landet.

Få RSS-nyheder