Ventetider

Kan man få oplyst sit nummer på ventelisten?

I stedet for at oplyse nummeret på ventelisten, oplyser vi en forventet ventetid. Vi har kun et skøn over ventetider, idet ventetiderne bl.a. afhænger af antallet af fremtidige fraflytninger. Oplysning om forventet ventetid står under den enkelte afdeling på hjemmesiden samt på afdelingens egen hjemmeside.

Når vi ikke oplyser, hvilken placering du har på ventelisten, er det fordi, det ofte vil give et misvisende billede af, hvornår du kan forvente at få tilbudt en bolig. Dette hænger sammen med, at boligerne ikke altid skal lejes ud efter ventelisten.

Der vil i en boligafdeling typisk også være boliger, som:

  • stilles til rådighed for kommunen til løsning af akutte boligsociale problemer
  • efter aftale med kommunen lejes ud efter særlige sociale kriterier
  • lejes ud til bofællesskaber.

lejerbo ventetid