Startbo

Startbo er Lejerbos koncept for små, attraktive basisboliger til en lav husleje, der henvender sig til lejere, som i dag har svært ved at komme ind på det etablerede boligmarked og særligt unge førstegangslejere. 

Basisboligen er indrettet med et badeværelse, køkken og et opholdsrum og er udført som en selvfungerende enhed, der indeholder alle nødvendige installationer monteret fra fabrik, så arbejdet på byggepladsen minimeres mest muligt.

Boligenheden kan både inde og ude tilføjes en række forskellige præ-definerede komponenter i robuste og "rå" materialer, der passer til intensivt brug og giver boligen en rustik og ung identitet.

Byggesystemets kombinationsmuligheder giver konceptet stor fleksibilitet og det kan derfor opføres i mange forskellige sammenhænge. Lige fra "bar marks-projekter" til "infillprojekter" eller "fortætningsprojekter" i bymæssig sammenhæng. Derudover kan boligenhederne ligeledes sammenstilles som et-etagers rækkehuse, 2-etagers altangangshuse eller som etageboliger.

Der vil i udformningen af Lejerbo Startbo-bebyggelser blive lagt vægt på at fremme fællesskabet i bebyggelsen ved udforme bebyggelsen således, at beboerne naturligt mødes i dagligdagen og hvor omgivelserne inspirerer til fællesskab. 

Læs mere om konceptet Startbo i præsentationsmaterialet


Læs også om Storbyboliger

Tilbage til Lejerbos koncepter

Kontakt