Storbyboliger

Illustration Storbyboliger.

Almene Storbybolig er udarbejdet for at imødekomme fremtidens udfordringer for almene boliger i de større danske byer. Konceptet er udviklet i et samarbejde med AAB, fsb og Lejerbo.

Konceptet er beskrevet i ti punkter der samlet set giver Lejerbos og de medvirkende boligselskabers bud på Fremtidens Almene Storbybolig.

Fremtidens Almene Storbybolig omhandler hele afdelingen fra kantzonen mod den omkringliggende by til den fleksible indretning i hver enkelt lejlighed og konceptet har fokus på at få fællesområderne til at være en aktiv del af afdelingen og en naturlig forlængelse af hver enkelt bolig. Derudover er der fokus på at få afdelingen til at blive en integreret del af den omkringliggende by og derfor bygges afdelingen med omtanke for byens lyde, sollys, infrastruktur, byliv og så videre.

For at få uddybet konceptet kan du læse hele beskrivelsen her


Se også Lejerbos Bæredygtighedskoncept her

Tilbage til Lejerbos koncepter

Kontakt