Boligtyper

I Lejerbo er vi mere end 40.000 boliger fordelt i hele landet i over 700 afdelinger. Eller sagt med andre ord, vi har mange løsninger på det gode hjem.

Byggerier

Her er eksempler på Lejerbos fire overordnede typer af boliger

Ungdomsboliger

Familieboliger

Ældreboliger

Plejeboliger

Derudover bygger vi fælleshuse til nye og eksisterende afdelinger.

På disse sider præsenterer vi projekter under udvikling og opførelse samt opførte afdelinger, der er taget i brug.

E-faktura