Karriere som ejendomsfunktionær


Hans Háfjall er lokalinspektør for i alt 12 afdelinger, herunder Akacieparken i Valby ved København. Han startede i Lejerbo i 1981, og har siden gået fra at være gårdmand til varmemester over afdelingsinspektør og er i dag lokalinspektør. Nu er han i gang med Lejerbos lederuddannelse.

Hvad er din baggrund for at være
lokalinspektør?


”Før jeg kom til Lejerbo, har jeg været
konstabel, haft job som portør og til
sidst inden starten i Lejerbo var jeg
salgschauffør.

I Lejerbo startede jeg som gårdmand i
afdeling 82-0 i Hvidovre. Derefter var j
eg varmemester i Hellerup fra 1988
inden jeg flyttede videre og blev
varmemester i Akacieparken i 1994.
Her i 2009 er jeg så blevet lokalinspek-
tør i samme område med ansvaret for
i alt 12 afdelinger.

Uddannelsesmæssigt tog jeg i 2001,
efter en del år i Lejerbo, voksenud-
dannelsen som ejendomsservice-
tekniker.”

Hvorfor har du skiftet job internt i Lejerbo?

”Det sidste skift – til lokalinspektør – skete efter en forespørgsel fra forretningsføreren, der mente det ville være interessant for mig at være med i den nye struktur, hvor jobbet som lokalinspektør blev oprettet.

Samtidig har jeg jo også fået både nye udfordringer og mere ansvar ved at skifte job løbende.”

Har det været let at skifte stilling?

”Tidligere har det ikke været noget problem at skifte stilling internt i Lejerbo. Men det sidste skift fra afdelingsinspektør til lokalinspektør har været en udfordring, fordi der er tale om en nyoprettet stilling.

Arbejdet er godt beskrevet i arbejdsbeskrivelsen, men der har selvfølgelig været nogle tilrettelser hen af vejen, fordi ingen har haft jobbet tidligere.

Men på trods af startvanskelighederne er jeg glad for skiftet og de udfordringer, det bringer med sig.”

Har du været på efteruddannelse, kurser osv.?

”Jeg har været i Lejerbo i mange år og har snart været hele kursusprogrammet igennem. Men for nylig er jeg startet på Lejerbos lederuddannelse, og det synes jeg indtil videre er rigtig spændende, og jeg tror og håber på, jeg kommer til at bruge det i mit job som lokalinspektør.

Jeg har i princippet været leder i 14 år og har aldrig fået det tilbudt, men nu hvor jeg har at gøre med flere mennesker, er det rart, at jeg kan blive klædt bedre på til ledelsesdelen af jobbet som lokalinspektør.”

Hvordan er samarbejdet med beboerne i din afdeling?

”Generelt har jeg et rigtig godt forhold til beboerne – især i Akacieparken, hvor jeg har været i mange år.

Det er utopi at tro, at man kan gøre alle 400 beboere tilfredse med alt. Men overordnet set er der ikke de store problemer. Alle vil gerne have det godt, og som ejendomsfunktionær er man jo med til at sørge for, at beboerne kan lide at bo, hvor de bor.”