Fod på lovændringerne

1. maj 2011


2010 var året, hvor lovændringerne om styring af den almene boligsektor trådte i kraft. Det var en stor mundfuld, men i Lejerbo kom der hurtigt fod på ændringerne.

"De vigtigste elementer i den store lovpakke, vi fik pr. 1/1 2010, var jo, at man indførte en styringsdialog", indleder forvaltningsdirektør Lis Fonnesbech-Wulff. "Dertil kom der så en række andre justeringer. Blandt andet på udlejningsområdet, hvor man ensartede reglerne. Her skulle vi tage stilling til nogle ændrede regler om anciennitet og om fortrinsret for børnefamilier. Desuden har organisationsbestyrelserne skullet træffe beslutning om de nødvendige vedtægtsændringer".

"Vores holdning var, at alle boligorganisationer skulle over på de nye standardvedtægter med mulighed for individuelle tilretninger. Det planlagde vi en proces for, og så lavede vi en overskuelig gennemgang af, hvor der var reelle ændringer, så man ikke skulle læse alle de her paragraffer igennem", fortæller Lis.

Overskuelighed og inddragelse af
beboerdemokraterne har medvirket til,
at Lejerbo har haft godt styr på
implementering af de nye lovændringer,
mener Lis Fonnesbech-Wulff.

Fotos: Jacob Nielsen
God forberedelse
Arbejdet med vedtægtsændringerne har løbet hen over hele 2010 og været et fast punkt, hver gang der har været ordinære bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder.

Lis hæfter sig især ved det gode forberedende arbejde: "Vi vidste, at vi skulle have vores organisationsbestyrelser ind over, og det skulle gøres på baggrund af en god forberedelse, så bestyrelsen var i stand til at træffe beslutningerne på et overskueligt og kvalificeret grundlag".

"Og med hensyn til dokumentationspakken, der er grundlaget for dialogen med kommunen, startede vi i rigtig god tid. Lige så snart lovforslaget var der, be-gyndte vi at sætte nogle ord og tanker på, hvad det var for noget, og hvordan vi kunne håndtere det. Noget måtte vi gætte os frem til, men det blev almindeligt at tale om, at der kom en dokumentationspakke, og hvad den kunne indebære. Og det betød også, at da vi endelig så Landsbyggefondens indberetningsskema, jamen så var det ikke det store chok eller den store belastning", fortæller Lis.

Aktive beboerdemokrater
God kommunikation med boligorganisationerne er afgørende, ikke mindst når det handler om de mere formelle ting. For arbejdet er netop foregået i en vekselvirkning, hvor administrationen har lavet forarbejdet, forretningsførerne har gennemgået vedtægterne med organisationsbestyrelserne, og så har organisationsbe-styrelserne fremlagt det på repræsentantskabsmødet.

"Omkring udlejningen har der mange steder været nogle gode debatter om, hvad de skulle vælge. Og alle bestyrelserne har været aktive i de valg, der skulle træffes", understreger Lis.

"I det hele taget synes jeg, at man skal gribe det enkelt og struktureret an. Så får vi en god dialog og en god respons fra vores beslutningstagere", konkluderer Lis.