Ny Bygherrestrategi 2015

23. maj 2016

2015 blev året, hvor Lejerbo fik en ny bygherrestrategi. Strategien kan i fremtiden bruges både af Lejerbos administration og organisationer ved både nybyggerier og renoveringsprojekter.  

Årsmagasinet  2015


kommunikation@lejerbo.dk

Ideen med at have en bygherrestrategi er, at den kan bruges som et værktøj i Lejerbos organisationer, når der skal bygges nyt eller foretages store renoveringer. Her kan den hjælpe med at få gang i dialogen om, hvornår et byggeri er godt, og hvad det betyder at bygge godt i det hele taget. Eller som det er formuleret i strategien: At være et værktøj til at sikre, at Lejerbo skaber de bedst mulige hjem.

Men dialogen om det gode byggeri foregår ikke kun internt i Lejerbos organisation og administration. Strategien skal også bruges i samarbejdet med eksterne parter – det kan være kommuner, rådgivere i byggebranchen, andre bygherrer eller måske fonde.

Drøftelsen af, hvad gode hjem og boliger er, kan tage afsæt i strategiens afsluttende konkrete dialogværktøj. Værktøjet består af tre spørgsmål til hver af strategiens emner, som man kan arbejde med i det enkelte projekt. På den måde får man taget hul på nogle diskussioner, der kan være rigtig gode at have inden et nybyggeri eller en større renovering sættes i gang.

Ud over dialogværktøjet gennemgår strategien en række forskellige emner, herunder Lejerbos tanker om udnyttelse og indretning af uderum, vigtigheden af at sikre en god drift af boligerne for fremtiden og ikke mindst et kapitel om Lejerbos arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Den alsidighed og kvalitet, der gennemsyrer Lejerbos byggeri vises gennem hele strategien via en lang række eksempler på Lejerbos byggerier og renoveringer.

Bygherrestrategien er blevet til i et tæt samarbejde mellem et arbejdsudvalg i hovedbestyrelsen og administrationen, her under primært udviklings- og byggeafdelingen og administrerende direktør Palle Adamsen.

Bygherrestrategien kan du finde ved at klikke på billedet nedenunder.

kommunikation@lejerbo.dk


Fotos: fra arkiv