Mentorordningen er gensidig læring

24. maj 2017

Lejerbo København har indført en mentorordning, hvor organisationsbestyrelsesmedlemmer er mentorer for afdelingsbestyrelser. Men med mentorordningen er det ikke kun afdelingsbestyrelserne, der opnår viden og gode råd til bestyrelses­arbejdet. De garvede organisationsbestyrelsesmedlemmer lærer også nyt.


Årsmagasinet 2016

En mentor lærer en anden person (mentee) nyt ved at dele ud af egne erfaringer, og Lejerbo Københavns mentorordning er også skruet sammen på denne måde. Men derudover kan selv et garvet organisationsbestyrelsesmedlem med mere end 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde lære nyt fra de helt grønne afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kirsten Bjørton er afdelingsformand for Sluseholmen i København SV, og Flemming Georg er afdelingsformand for Fortvænget på Amager. Begge sidder også i Lejerbo Københavns organisationsbestyrelse, hvor de samtidig er mentorer. Blandt andet for Bente Fredhof, der er helt ny afdelingsformand i en af Lejerbo Københavns nyeste afdelinger, Grønttorvet i Valby. Alle tre lærer nyt gennem hinanden, og det er især derfor, at både mentorer og mentee er glade for mentorordningen:

”Det er dejligt at dele ud af mine erfaringer med bestyrelsesarbejdet, og jeg får også selv meget ud af det. For når jeg er ude og se, hvordan tingene foregår i andre afdelinger, lærer jeg også, at der er andre måder at gøre tingene på,” fortæller Kirsten. Flemming er enig og supplerer:

”Man skaber et rigtig godt netværk og gode relationer som mentor. Det er vigtigt for os i organisationsbestyrelsen at have en god kontakt med afdelingsbestyrelserne og understøtte dem i bestyrelsesarbejdet så godt, vi overhovedet kan. Derfor var det også godt at være på Lejerbos mentorkursus for at få nogle værktøjer til at træde ind i mentorrollen.”

Mentorordningen startede i foråret 2016. 5 ud af 13 organisationsbestyrelsesmedlemmer er mentorer, og alle Lejerbo Københavns afdelinger kan få en mentor. Selvom mentorordningen er forholdsvis ny, har den allerede vist gode resultater. Især for helt nye afdelinger.

De erfarne bestyrelsesfolk Kirsten Bjørton (til venstre) og Flemming Georg (til højre) er
mentorer for Bente Fredhof, der ses i midten af billedet.

Hvorfor genopfinde den dybe tallerken?
Bente Fredhof var en af de nye beboere, der i sommer flyttede ind i Grønttorvet efter at have været husejer i mere end 20 år. Hun kendte ikke til beboerdemokrati eller til bestyrelsesarbejde, inden hun flyttede ind i Lejerbo:

”Det var meget nyt for mig. Jeg vidste, at jeg ville have indflydelse på, hvordan tingene i afdelingen skulle være, så jeg deltog i det første afdelingsmøde. Det lå ikke i kortene, at jeg skulle være formand. Men det blev jeg, og især i starten var jeg usikker på rollen. Allerede efter kort tid som afdelingsformand følte jeg mig mere sikker i rollen, for jeg indså, at jeg ikke skulle genopfinde den dybe tallerken. Jeg kunne jo i stedet trække på Kirstens og Flemmings erfaringer,” husker Bente tilbage.

Både Kirsten og Flemming var med på det afdelingsmøde, hvor Bente blev valgt som formand for Grønttorvet. De stod derfor hurtigt klar til at hjælpe med alle de spørgsmål, Bente havde som nyvalgt afdelingsformand:

”Når man er helt grøn, er der mange ting at sætte sig ind i. Hvordan laver man en husorden? Hvordan læser man et budget og finder ud af, om der kan blive penge til at etablere et skur på fællesområdet? Jeg havde alle mulige spørgsmål, som jeg heldigvis hurtigt kunne få svar på fra Kirsten og Flemming. Det har været en kæmpe hjælp, og hvis jeg ikke havde haft mine to mentorer og vores varmemester, så var Lejerbo sikkert blevet kimet ned med spørgsmål fra mig,” fortæller Bente.Vi slår lyttebøfferne ud

For både Kirsten og Flemming har det været nemt at træde ind i mentorrollen. Ikke kun fordi de fik gode værktøjer, da de var på kursus:

”Mentorkurset var godt, men helt overordnet handler mentorrollen også om at være ydmyg og slå lyttebøfferne ud. Som mentor er det vigtigt at sætte sig i sin mentees behov, så man kan vejlede dem bedst muligt. Vi er jo alle forskellige, så derfor skal mentorforløb også tilrettelægges forskelligt,” reflekterer Kirsten.

”Ja, og vores mentorforløb er ikke nødvendigvis en proces, der afsluttes på et bestemt tidspunkt. Tværtimod kan vores mentees altid kontakte os for gode råd og vejledning, når de har behov for det. Mentorer og mentees får jo også opbygget en rigtig god relation og kan derfor fortsat bruge hinanden,” afslutter Flemming.

Mentorordningen er med til at skabe en god kontakt mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Blandt andet spørger afdelingsbestyrelserne jævnligt mentorerne, om de vil deltage i et afdelingsmøde som dirigenter.


Fotos: Kia Hartelius