Skilte

Al skiltning ved Lejerbos bebyggelse skal følge de retningslinjer, som er beskrevet nedenfor.

Skiltetekster skrives med Arial Bold eller Black i Pantone Process Black .
Skiltene har som hovedregel hvid baggrund.

Lejerbos logo til tryk samt retningslinjer kan hentes her.